Maatwerk team/leidinggevende

Uitgaan van je visie en kracht om eigenheid te creëeren. Dat geld voor ook voor werknemers. Als zij vanuit de veiligheid en vanuit hun eigen identiteit kunnen werken kunnen ze zich ook onderscheiden.
Dat kan nooit optimaal vanuit een opgelegde niet eigen rol. Dat maakt je eigen bedrijf uniek. Je bent sneller bij je resultaat, je kunt specialistische krachten herkennen en door die samen te voegen is waar de snelheid tot succes ligt.

Rol en identiteit

 • Het zelfinzicht en openstaan voor feedback leidt tot een verbetering van de communicatie en dus tot verbetering van de kwaliteit van de samenwerking.
 • Dit leidt tot duurzame en continue kwaliteitsverbetering, gedragen en geïnitieerd door het team zelf.
 • De status en autonomie die de medewerker hierdoor ervaart leiden weer tot een toenemende betrokkenheid waardoor men vrijer, creatiever en dus ook productiever wordt.
 • Bijkomend voordeel is dat verzuim nagenoeg niet meer voorkomt.
 • Reïntegratie na burnout.

Situaties en omgeving

Communicatie

 • Jouw ‘werkelijkheid’ is jouw persoonlijke reflectie van wat er aan de hand is. Die is niet meer of minder waar dan de werkelijkheid van iemand anders.
 • Neem en geef eerlijke info en feedback zonder waardeoordelen. Niets is goed, niets is slecht. Het is wat het is. Van eerlijke informatie kun je alleen beter van worden.
 • Zoek je omgeving zorgvuldig uit en zorg dat je in situaties komt waar de intentie is dat je grenzen geaccepteerd worden.
 • Leer om je visie en mening te communiceren, wie je bent en wat je wil, zonder een oordeel te vellen over de ontvanger of over jezelf.
 • Probeer oprecht te willen weten wat de ander beweegt, waarom de ander zich zo uitspreekt en/of gedraagt. Daar kom je alleen maar achter door je kwetsbaar op te stellen, door aan te geven waar je behoefte aan hebt en je eigen gevoel te delen wat het met je doet.
 • Echte communicatie zorgt voor veiligheid en verbinding. Een waardeoordeel over het gedrag creëert onveiligheid.
 • Laat elkaar weten als je voelt dat de ander op wat voor manier dan ook verbinding wil maken ook al is dat niet je eerste behoefte. Dat maakt dat de ander zich gezien en gehoord voelt en moediger wordt om ook naar jou en je behoeftes te luisteren.

 

Referenties

MICHELLE VAN DE BOOM
MICHELLE VAN DE BOOM, jaarDirecteur/eigenaar READY TO SCHOOL (350+ man personeel)

Corine ondersteunt directie, meerdere teamleden, zowel in groepsverband, als individueel en is casemanager rondom verzuim.

Vanaf 2020 is Corine betrokken bij onze groeiende organisatie om ons toekomstbestendig te maken en uit te groeien naar een nog stabielere positie. Waar wij als medewerkers en directie in een bos van mogelijkheden wandelen en we geïnteresseerd zijn in vele paden, overziet zij van een afstand het geheel en stelt zij ons de juiste vragen om vervolgens weloverwogen nieuwe of reeds bestaande paden in te slaan. De paden waarin een ieder van ons meer in zijn/haar kracht staat, waardoor het leuker is om te werken en om met elkaar samen te werken. We mogen soms even stilstaan om ruimte en tijd te nemen om even te voelen wat we ergens van vinden om vervolgens tot keuzes te komen en weer vol frisse energie door te gaan.

Persoonlijk individueel

Iedere collega is verschillend en spelen andere behoeftes rondom werkrelatie. Corine weet deze behoeftes boven water te krijgen, waarin ieder te allen tijde zichzelf mag zijn en blijven. Er ontstaat wederzijds begrip om tot elkaar te komen. Corine gaat een laagje dieper dan dat je zelf kunt gaan, ze geeft altijd interessante stof tot nadenken mee of je vertrekt met nieuwe inzichten. De gesprekken hebben veel waarde voor ons zodat de bodem nog vruchtbaarder ofwel rijker wordt om met elkaar verder te bouwen aan ons mooie bedrijf!

Casemanager rondom verzuim

Hiernaast is Corine ook actief als casemanager rondom verzuim binnen onze organisatie. Iedere organisatie heeft blinde vlekken Corine herkent en benoemt dit zodat we samen snel de kern van de problemen bespreken. Deze gesprekken zijn versterkend in vertrouwen zodat we in de verbinding met elkaar groeien en kunnen veranderen.

Directie

De directie overziet en doorziet op macro-, meso- en microniveau de feiten en prioriteiten. De schakeling voor ons als directie naar onze teams met coördinerende en uitvoerende werk lijkt soms een brug die niet zo makkelijk te wandelen is.

In samenwerking met Corine is onze ondernemers ruimte en vertrouwen gegroeid om in rust beslissingen en onzekerheden het hoofd te bieden. Tevens is zij een prettig persoon waar je je snel bij op je gemak voelt.

Niels Mutsaerts
Niels Mutsaerts, 34 jaarDirecteur/eigenaar Mutsaerts Natuursteen B.V.

“Corine ken ik inmiddels twee jaar. Ze is een doorzetter, zowel op fysiek als mentaal vlak.
Enkele malen ben ik met haar een dialoog aangegaan waardoor ik ervaren heb dat zij de expertise bezit om mensen handvatten aan te reiken om zichzelf te kunnen verbeteren.

Binnenkort ga ik zelf de samenwerking aan met haar om mijn team te laten coachen.

Het doel daarvan is om mijn medewerkers inzicht te geven van wat er zoal als individu, en evenals integraal met het team, te verbeteren valt. De focus zal met name gericht worden op management van medewerkers hun eigen activiteiten. Hierdoor is mijn verwachting dat zij op termijn met nog meer enthousiasme op zoek gaan naar efficiëntere werkwijze waardoor er per saldo meer rendement behaald zal gaan worden.”

Petra Maas
Petra Maas, 44 jaarDirecteur/eigenaar Administratieportaal

“Corine kwam toevallig op mijn pad en ik dacht meteen deze vrouw zou mijn wel eens kunnen helpen met mijn casus; omgaan met personeel, zonder jezelf weg te cijferen en niet als vervelende baas gezien te worden.

Ik was onder de indruk van haar gesprekstechnieken welke zij deskundig op mij toepaste en ik was verbaasd over het resultaat. Deze uitkomst heeft letterlijk mijn ogen doen openen en heeft mij in beweging gezet om zowel zakelijk en privé goede beslissingen voor mijzelf doen maken.

Ik ben Corine ontzettend dankbaar voor waar ik nu een mijn leven sta. Dankjewel lieve Corine, dat jij er voor mij was en bent als ik je weer nodig heb.

Liefs, Petra!”